La Salle 2

Parada: 71

Properes arribades

Barri Sant Josep – Barri ImmaculadaBarri Sant Josep – Barri Immaculada Horaris
IES Gabriel Ferrater - IES D. MontanerIES Gabriel Ferrater - IES D. Montaner Horaris
Hospital - Sant Bernat CalboHospital - Sant Bernat Calbo Horaris